Revija “Dani vjenčanja” – Varaždin 2013

fotograf: Darko Vurušić