Revija vjenčanica, kolekcija za 2015.

Revija održana na Danima vjenčanja u Varaždinu, 16.11.2014.
Foto by Mario Mavriček